E-shop - Wertheim Mixshop s.r.o., značkové a kvalitní oblečení pro celou rodinu
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po - Pá 9:00 -18:00, So 9:00 - 12:00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 200,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
Novinky
03.01.2020
Doručení zdarma
Bezplatné doručení zboží Svých zákazníků si vážíme a rádi je odměníme za projevenou důvěru v naše služby a sortiment.  Proto nabízíme hned dvě mož... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za měsíc.

Rychlé informace

obchod pocernice

Wertheim Mixshop s.r.o.

Náchodská 641/122, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

Jsme zde pro vás

Pondělí - Pátek: od 9:00 do 18:00
Sobota: od 9:00 do 12:00

Rádi vás po dohodě obsloužíme i mimo otevírací dobu.

 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

 

Čl. I - Definice a právní pojmy v těchto Obchodních podmínkách

 1. „E-shop“ znamená počítačový program – internetová aplikace, která je dostupná v sítí Internet prostřednictvím internetové adresy https://www.wertheim-obchod.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;
 2. „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu;
 3. „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkční Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelské prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;
 4. „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
 5. „Provozovatel“ znamená společnost Wertheim Mixshop, s.r.o. IČ: 05856027, DIČ: CZ05856027, se sídlem Náchodská 641/122, Horní Počernice, 193 00 Praha;
 6. „Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
 7. „Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;
 8. „Spotřebitel“ znamená Uživatele – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
 9. „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;
 10. „Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
 11. „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;

 

Čl. II - Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

 1. Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalšího poplatků platí, že:
  1. Ceny poskytovaného zboží jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně uživatel.
  2. V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady na navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu poskytovaného zboží v E-shopu a nákladů na dopravu bez předchozího upozornění Uživatelů, nicméně ceny uváděné na E-shopu jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky (tj. objednáním zboží již změna v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena na objednávce).
 2. Pro odstoupení od smlouvy platí, že:
  1. Spotřebitel má dle ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako Prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedeném v tomto odstavci.
  2. Odstoupení od smlouvy zašle na svůj náklad buď korespondenční cestou Provozovateli na adresu Náchodská 641/122, Horní Počernice, 193 00 Praha nebo elektronickou cestou na adresu info@mixshop-wertheim.cz, pro lepší komunikaci je doporučeno v korespondenci uvádět Datum objednávky, číslo objednávky a způsob vrácení kupní ceny. Bližší informace na telefonním čísle +420602210004.
  3. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat Zboží zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou, i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
  4. Zboží musí být vráceno v originálním obalu, musí obsahovat veškeré díly a příslušenství jako při dodání zboží Spotřebiteli. Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nejevící známky užívání, včetně dokladů, návodů, záručních listů apod. Na základě takto vráceného Zboží bude Spotřebiteli navrácena kupní cena včetně nákladů za dopravu při koupi Zboží, a to způsobem dohodnutým v odstoupení od smlouvy dle čl. II. odst. 2. bod 2., a to nejpozději do pěti (5) dnů, ode dne převzetí Zboží, dle tohoto odstavce.
  5. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky, apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu (tj. náklady na uvedení Zboží do původního stavu budou odečteny od částky určené za vrácení zboží).
 3. Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že byl porušen některý článek uvedený ve čl. II. odst. 2 nebo z důvodu uvedených v zákoně.
 4. Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy lze také stáhnout ve formátu *.docx v odkazech pod Obchodními podmínkami.
 5. Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.
 6. Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

Čl. III - Proces uzavření Smlouvy

 1. Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením „Přidat do košíku“ v uživatelském rozhraní E-shopu.
 2. Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele a uzavření Kupní smlouvy dle čl. III. odst. 1 těchto Obchodních podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením „Dokončit objednávku“.
 3. Bezvýhradným přijetím nabídky podle čl. III. odst. 2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.
 4. Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu čl. III. odst. 2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop.
 5. Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
 6. Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

Čl. IV - Kupní smlouva

 1. Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
  1. Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvoliv v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
  2. Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jim objednané zboží nemůže dodat.
  3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn podržet odeslání Zboží Uživateli.
  4. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
  5. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného Zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí E-shopu.
  6. Uživatel má právo zvolit si z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.
  7. Pokud některý ze způsobu platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady za provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.
  8. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Uživatel povinen uvést variabilní symbol určený provozovatelem.
  9. Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.
  10. Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
  11. Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
  12. Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.
  13. Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad – fakturu v písemné nebo elektronické podobě, a to na e-mailovou nebo korespondenční adresu zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu.
  14. Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.
  15. Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro Spotřebitele.
  16. Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatit u Provozovatele na adrese jeho sídla nebo provozovny. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.
  17. Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.
  18. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného Zboží Uživatelem.
  19. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí daného Zboží Uživatelem.

 

Čl. V - Uživatelský účet

 1. Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
 2. Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.
 3. Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.
 4. Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoliv jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.
 5. V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu Uživateli prostřednictvím E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané e-mailové zprávy do e-mailové schránky Uživatele (je-li doručováno e-mailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době čtrnácti (14) dní, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání plnění od jiného dodavatele.

 

Čl. VI - Reklamační řád

 1. Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.
 2. Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze části Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.
 3. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.
 4. Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad ani na výměnu jeho součásti nebo opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné potíže.
 5. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel sám vadu způsobil.
 6. Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li z povahy Zboží.
 7. Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.
 8. V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.
 9. Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
 10. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.
 11. Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.
 12. Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci zboží.

 

Čl. VII - Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Čl. VIII - Užívání E-shopu

 1. Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
 2. Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
 3. Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodu údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.
 4. Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
 5. V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet a/nebo Uživateli omezit přístup k E-shopu.

 

Čl. IX - Prohlášení Provozovatele

 1. Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickému systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
 2. Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou cenu příjme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.
 3. Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
 4. Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci „Kontakt“.

 

Čl. X - Elektronická evidence tržeb

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 2. Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohou e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.
 3. Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky

 

Čl. XI - Rozhodné právo

 1. Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

 

Čl. XI - Účinnost

 1. Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 1. ledna 2020.

 

Vzor formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy

 

 

 

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za měsíc.
Kamenná prodejna

Jsme zde pro vás!

Náchodská 641/122
Horní Počernice, Praha 9

Pondělí - Pátek: od 9:00 do 18:00
Sobota: od 9:00 do 12:00

Copyright © 2017 - 2021 | Wertheim Mixshop, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz